Af Anne Holm Hansen, vicedirektør Astma-Allergi Danmark

Forårsallergierne kommer oveni de øvrige allergiske reaktioner, som er der hele året. Det være sig fødevareallergi og allergi overfor f.eks. hund og kat og hest eller hudallergi med allergi over for f.eks. indholdsstoffer i plejeprodukter. Astma-Allergi Danmark sætter fokus på foråret og forårets kampagner, der sporer sig ind på behovet for viden og handling i forhold til allergi. Mange ved f.eks. ikke, at høfeber og astma kan hænge sammen. Har du høfeber, har du stor risiko for at få astma og omvendt. Det er helt afgørende, at mennesker med overfølsomhedssygdomme som høfeber, astma og eksem ved, hvad de fejler, om de får symptomer af en allergi og i givet fald ved, hvad de ikke tåler. Ikke mindst hvordan de passer deres behandling og i det hele taget får livet til at hænge sammen, så de oplever samme tryghed og glæde i hverdagen som alle andre mennesker.

Allergi og overfølsomhed har været forsømt i sundhedsvæsenet

I snart mange år har allergiområdet og overfølsomhedssygdomme været så forsømt i sundhedsvæsenet, at kampen nu står på at få udredning og behandling op på niveau, så vi kan være os selv bekendt som samfund. Og allergiområdet har altid været kendt på, at der har været meget snak og færre handlinger. Vi savner kapacitet og viden i sundhedssystemet, vi savner geografisk lighed, så alle får den samme udredning, behandling og rådgivning. Sundhedsvæsenets prioriteringer har en afsmittende effekt på arbejdspladser, skoler, fritid og adfærd i det offentlige rum. Er allergien ikke prioriteret område i sundhedsvæsenet med få specialister, mindre forskning og mindre snak om vigtighed generelt, bliver opmærksomheden på arbejdsforhold nok også mindre. Her kan nævnes eksempler som dyr på plejehjem, hvor det er Astma-Allergi Danmarks indtryk, at man som ældre med allergi over for dyr kan have rigtig svært ved at få holde sin bolig fri for i allergener. Nogle steder tages det ganske enkelt ikke alvorligt, eller der er ikke viden nok om, at allergener spredes til alle rum, når dyrene går på gangene. Eller når dyr må medtages på arbejdspladser. Så måden, at tale alvorligt/ikke alvorligt om et sygdomsområde på, slår igennem i hele samfundet, når dette halter i sundhedsvæsenet.

Få speciallæger i allergi

Det er et år siden, Sundhedsstyrelsens statusrapport på allergiområdet slog fast, at der har været et manglede fokus på allergi i sundhedsvæsenet. Faktum er, at antallet af henvendelser på allergiområdet på landets sygehuse og tre allergicentre stiger, imens der mangler lægefaglige kompetencer inden for allergiområdet. Ifølge Dansk Selskab for Allergologi er der i dag 23 aktivt udøvende speciallæger i allergi, og det tal vil falde til noget nær 0 i 2030, hvis de manglende initiativer udebliver. Med statusrapporten fulgte fem anbefalinger, som Astma-Allergi Danmark fortsat hilser velkomne. Der er øget fokus på fagområdeuddannelsen i allergologi, allergicentre i alle regioner og fokus på den privat praktiserende læge – det er helt nødvendige anbefalinger at få ført ud i livet. Anbefalingerne blev også bakket op af sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V), som dengang udtalte, at hun forventer, at regioner og andre aktører på området følger op på anbefalingerne. Men hvor står vi i dag?