Det er ikke fuldt klarlagt, hvad fugt og skimmelsvamp i boligen betyder for dit helbred, forklarer praktiserende læge ph.d. Bjarne L. Hansen og læge Philipp Skafte-Holm, institutleder på Mentor Instituttet. Der er dog enighed om, at tilstanden forværres for astmatikere og allergikere, hvis de opholder sig i bygninger med fugt og problemer med svamp.

Hævede slimhinder

Både fugt og skimmelsvamp medfører en irritation af dine slimhinder. Skimmelsvampen udskiller forskellige stoffer, som kan irritere slimhinderne, mens den høje fugtighed er i sig selv kilde til slimhindeirritation. Irritationen forårsager hævelse af hinderne og slimdannelse i øjne, næse, hals og luftrør. Irritation af slimhinderne er den hyppigste form for helbredspåvirkning ved udsættelse for fugt og vækst af skimmelsvamp. Symptomerne viser sig som røde og våde øjne, løbende næse, slim i halsen, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Det er især dig, der har astma eller tilbagevendene høfeber, som rammes af symptomerne. Hos børn, der vokser op i boliger med fugtige rum, ses hyppigere forkølelse, og de har en øget risiko for at udvikle astma.

Kan man udvikle allergi ved ophold i fugtige rum?

Det er ikke sandsynligt at fugt fører til allergi, konstaterer Bjarne L. Hansen og Philipp Skafte-Holm. Fugtige rum kan til gengæld vil forværre tilstanden hos personer, der allerede er overfølsomme og har allergi. Få procent af den danske befolkning har påvist allergi over for skimmelsvamp, og det er sandsynligt, at de har udviklet deres allergi over for skimmelsvamp ude i naturen og ikke inde i en bolig. Koncentrationen af skimmelsvamp ude i naturen er ofte meget højere end i selv meget fugtige boliger.