Der er to vigtige elementer med betydning for indeklima og vores helbred: Selve bygningen og de aktiviteter, vi foretager os i den. ”Bygningen skal have en god klimaskærm og ventilation - huset skal være tæt men ikke for tæt. Manglende luftskifte er nok det største problem i de danske husstande. Over halvdelen ligger under det luftskifte, der anbefales, bl.a. fordi husene er for tætte, hvilket giver anledning til fugt. Fugt giver øgede luftvejsproblemer for beboerne, specielt for de, der lider af astma og allergi,” siger Torben Sigsgaard, Professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, og fortsætter:

”Når det kommer til ens egne aktiviteter i hjemmet, er det særlig vigtigt at være opmærksom, hvis man brænder noget af indendørs, f.eks. i køkkenet, hygger med stearinlys, eller har en brændeovn, der lækker. Så tilfører man partikler, der betyder rigtig meget for indeklimaet og dermed vores helbred,” siger han. Osen fra madlavning er til at få øje på, og mange lufter automatisk ud for at få det væk, men man bør altså være lige så opmærksom, hvis man bruger stearinlys.

Mados og stearinlys giver dårligt indeklima

Med til de mere åbenlyse årsager til dårligt indeklima hører husstøvmider, allergener fra katte og hunde, og også fugt i forbindelse med lækager - eller hvis man trodser anbefalingerne og tørrer tøj i sin stue - giver ofte anledning til problemer. ”De lidt mere skjulte syndere er partikeldannelse fra f.eks. hvis brændeovnen lækker, os fra madlavning og de tændte stearinlys, der udsætter os for en hel masse partikler. Brugen af stearinlys betyder meget, for den aktivitet står - ifølge en undersøgelse af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet - for 60 procent af samtlige de partikler, der bliver udledt,” siger Torben Sigsgaard. Det vigtigste er at få luftet ud med det samme, når man har lavet noget, der tilfører partikler og fugt til indeklimaet, for det gælder om at minimere den tid, man er udsat for de ekstra partikler og gener.