Afgasning fra materialer i vores hjem kan være skadelige for vejrtrækning og indeklima. ”Alle materialer og produkter afgiver i princippet kemiske stoffer. De kan også afgive stoffer, man ikke kan lugte, og nogle vil være helt harmløse, men det ligger i materialernes natur, at de afgiver kemiske stoffer. Nogle stoffer vil afgasse lynhurtigt, fordi de har let ved at fordampe, mens andre – de såkaldte tungt flygtige stoffer - har svært ved at slippe fri fra materialerne, så der vil gå længere tid, før de afgasser,” siger Thomas Witterseh, Seniorspecialist, Bygninger & Miljø på Teknologisk Institut og leder af sekretariatet for Dansk Indeklima Mærkning .

Gener ved giftig afgasning

Generne fra afgasning kan være ubehagelig lugt, svien i øjne og slimhinder eller hovedpine og koncentrationsbesvær. ”I den milde grad gør afgasningen, at det kan lugte på en måde, man ikke bryder sig om og handler mest om komfort. Ved næste niveau bliver man generet i luftvejene, får irritation i næsen og øjnene eller hovedpine og koncentrationsbesvær. Går man yderligere et niveau op, handler det om direkte skadelige stoffer, der kan være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende,” siger Thomas Witterseh.

Indeklimamærket sikrer indeklimavenlige produkter

For at imødekomme problemerne med afgasning fra byggematerialer opstod Indeklimamærket i starten af 1990-erne som et mærke, der kunne give forbrugerne byggeprodukter i en kvalitet, der er til ”at være i stue med”, som man populært kalder det. Med det mål udviklede Statens Byggeforskningsinstitut og Arbejdsmiljøinstituttet, der nu hedder NFA, Indeklimamærkningsordningen, og Teknologisk Institut har drevet sekretariatet siden 1995. ”Indeklimamærket kommunikerer på en enkel måde materialernes indeklimapåvirkning. Det står nævnt i Bygningsreglementets vejledningsdel, at man bør bruge lavt afgassende materialer, f.eks. i form af indeklimamærkede materialer, så mærket er en anbefaling og ikke et lovkrav,” siger Thomas Witterseh, og fortsætter:

”Det er ikke sådan, at indeklimamærkede produkter ikke afgiver lugte, for det gør de, men der er grænser for, hvor meget og hvor længe, og samtidig har man en garanti for, at de ikke afgasser kræftfremkaldende stoffer eller stoffer, der giver irriterede slimhinder.”

Både kemiske og menneskelige tests

Når materialerne testes i forbindelse med Indeklimamærket, er det under kontrollerede, standardiserede betingelser. Produkterne deklareres med en tidsværdi for afgasningen i døgn. Værdien bestemmes ved både kemiske analyser og en lugtbedømmelse. Tidsværdien beskriver, hvor længe et produkt vil afgasse stoffer, dvs. hvor lang tid der går, før de opstillede krav er opfyldt og dermed ikke længere kan give anledning til lugt- eller slimhindeirritation. Loftprodukter klassificeres desuden for afgivelse af partikler og fibre. ”Generelt har de store overflader i et byggeri størst betydning - gulv, loft og vægge. F.eks. betyder en vindueskarm mindre, da arealet ikke er særlig stort. Men der er selvfølgelig undtagelser og store variationer  - også inden for samme gruppe,” siger Thomas Witterseh.